Cine suntem

 

Fundaţia Saturn este deschisă colaborării cu organizaţii neguvernamentale, instituţii publice şi private din România şi din străinătate, cu organisme şi organizaţii internaţionale.Contribuim la dezvoltarea unei culturi a fundaţiilor în România, acţionând în sprijinul reformei la nivel microsocial. Transformăm ideile în proiecte de succes încurajând implicarea socială a semenilor noştri. De la înfiinţare, am ştiut că nu suntem singuri, avem alături colaboratori care ne împărtăşesc valorile şi care alimentează cu energii noi proiectele noastre „Case pentru viitor” şi „Tinere talente pentru viitor” desfăşurate de Fundaţia Saturn. Fundaţia Saturn a fost înfiinţată în anul 2006, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr 246/2005, ca persoană juridică de drept privat.

Misiune

Fundaţia Saturn îşi propune să servească umanitatea promovând respectul faţă de semeni şi identificând modalităţi eficiente de sprijin pentru realizarea unor proiecte durabile în domeniul asistenţei sociale şi al promovării valorilor.

Valori

INTEGRITATE – promovăm comportamentul care demonstrează şi încurajează moralitatea autentică, prin atitudine şi acţiuni stimulăm împărtăşirea experienţelor care să conducă la întărirea valorilor autentice ale societăţii. Suntem în slijba demnităţii, dreptăţii şi conştiinciozităţii. Condiţie a durabilităţii, integritatea este criteriul care primează în alegerea membrilor echipei şi a colaboratorilor noştri, aceasta fiind prima condiţie a încrederii… [mai mult]

Principii

Fundaţia Saturn este constituită pornind de la valorile fundamentale creştinismului şi cele ale civilizaţiei moderne.
Actele caritabile au o funcţie socială importantă.
Oamenii au potenţialul şi capacitatea necesare pentru a contribui la îmbunătăţirea vieţii semenilor lor.
Sprijinim responsabil cauze în care credem.
Încurajăm creşterea şi schimbarea.


Contribuiti la un viitor mai bun

  • Fundaţia Saturn oferă copiilor calea spre un viitor sigur!
  • Ajutăm copiii să spere, şi prin aceasta ajutăm comunitatea să prospere!
  • Lipsa resurselor financiare condamnă copiii la neîmplinirea destinului lor.
  • Fundaţia Saturn, asumându-şi cele mai profunde valori creştine, susţine copiii născuţi pentru a dărui lumii din talentul şi forţa lor creatoare, care vor trăi din ceea ce vor şti cu măiestrie să dăruiască.
  • Fundaţia Saturn construieşte o cale spre un viitor sigur pentru copiii provenind din familii defavorizate.

Cautare in siteActivitati recente